هتل کروانسرای
Ashkan ahmadi
نقدها:
گزارش
بدترین هتلی ک‌میشه گرفت

بدترین هتلی ک‌میشه رفت.لطفا نرید بوی فاضلاب میده.مدیریت و رسپشن بسیار بی ادب و پرو هستن.هیچ کاری نمیکنن باسه ادم.انگار به زور اونجا نشتن. اگر‌میخاید وقتتون لذت ببرید اینجا نرید.اتاقهاش کوچیک.بی نور. کثیف
انگار مهمان خانه هست.صبحانه افتظاح.من تو‌شهر خودم‌بهتر هست صبحانه بوفه هاش.۲تا اسانسور کوچیک و‌۱کیش همیشه خرابه.کلینرهای روم بدون ک بپرسن مسی هست و‌نیست کارت میزنن‌میان‌تو.من‌تو دی رفتم‌بعد از تمیزی اتاق تو‌هوای برفی بالکن و باز گزاشته بود رفته بود .به‌رسیپشن‌کفتم گفت ناراحتی بگو اژانس عوض کنه هتلتو.ایرانیم هست رسیپشنش

نوع سفر:
تاریخ سفر: