رستوران شاین
n_ostadi
نقدها:
گزارش
رستوران شاین
این رستوران توسط کاربر پیشنهاد شده

صرف صبحانه در رستوران شاین.کیفیت خوبی داشت.موسیقی زنده عالی بود.فضا خانوادگی بود.فضا دلنشین و زیبا بود

نوع سفر:
تاریخ سفر: