رستوران بازیل
Ghasem Nazarian
نقدها:
گزارش
تست غذاي تايلندي
توصیه شده توسط کاربر

يكي از جذابيتها و خوشمزگي هاي سفر خوردن غذاهاي اون شهر يا كشور هست و با وجود اينكه خوانده بودم كه غذاهاي تايلندي با ذايقه ما جور نيست اما گفتم به تست كردنش ميارزه سوپ تام يام گونگ ،پاد تابلندي و نوعي غذا كه با برنج ميگو و بادام هندي پخته شده بود رو امتحان كرديم كه هرسه خوشمزه بودن مخصو صا تام يام گونگ بيسار عالي بود و نكته جالب اينجاست كه تايلنديها توي بيشتر سوپهاشون برگ ليمو ميريزن كه انو بسيار خوش عطر ميكنه قيمتا هم به نسبت خوب بود اما يه مقدار برا معده ما ايرانيها كم بود و اينكه برخور كاركنان رستوران بسيار خوب و حرفه اي بود

نوع سفر:
تاریخ سفر: