Close
فلافل کلبه
خدیجه عربی
نقدها:
گزارش
فلافل در خیابان انوشه
توصیه شده توسط کاربر

در سفرمون به استان خوزستان ، با توجه به تعریفی که از مرکز فلافل اهواز یعنی لشکرآباد شنیده بودیم به خیابان انوشه رفتیم . دو طرف خیابان پر از رستورانهایی بود که فلافل و کپه و سمبوسه و بقیه غذاهای مخصوص خوزستان بصورت سلف سرویس ارائه میشد و شما می تونستید با هزینه بسیار کم یه ساندویچ فلافل پر از مخلفات بخورید. ما کپه و سمبوسه هم خوردیم اما از همه بهتر همون فلافل بود. خیابان در اواخر شب خیلی شلوغ شد و ماشینهای زیادی در اون رفت و آمد میکردند . شما در صورتی می تونید ماشین رو جلوی یک رستوران پارک کنید که غذای خودتون رو اونجا میل کنید. هیجان و انرژی خاصی در این خیابان پر از فلافل بود که تجربه شیرینی برای ما شد

نوع سفر:
تاریخ سفر: