Close
روستای تاریخی تیس
زهرا طوسی
نقدها:
گزارش
روستای تیس
توصیه شده توسط کاربر

این روستا با قدمتی 2500 ساله به زمان هخامنشیان میرسد. با توجه به اینکه بندر این شهر به دریای عمان راه داشته از زمانهای قبل فعال بوده و اجناسی که از شرق دور وارد میشد به خاورمیانه ارسال میشدند. این روستا دارای جاذبه های طبیعی فراوانی مثل مسجد جامع تیس، مجموعه غارهای بان مسیتی، کوههای کوچک اطراف روستا و ... است. از عجیبترین جاذبه های روستا میتوان گورستان جن ها را نام برد. این گورستان بر سطحی صخره ای کنده شده است بنحوی که هر قبر با ابزاری ابتدایی درون سنگ کنده شده است. متأسفانه علی رغم جاذبه های متنوع این روستا، بچه ها در حال گدایی از مسافرانی بودند که از این روستا دیدن میکردند.

نوع سفر:
تاریخ سفر: