هتل گرند لیزا
nassaj2011
نقدها:
گزارش
گرند لیزا هتل معمولی و اکونومی

سال‌۱۳۹۳‌بعنوان‌اولین‌سفر‌ تفریحی خارج‌از کشور در این‌هتل اقامت داشتم.
هتل در یکی از کوچه های شیبدار‌ معروف استانبول واقع شده است.
هتل کوچک و در ۴‌طبقه است، که هر طبقه متشکل از ۵ اتاق است و در طبقه پنجم آن نیز رستوران آن قرار دارد.
آسانسور‌کوچک ۳ نفره و راه پله های گرد راه های دسترسی به‌اتاق هستند که با توجه به کوچک بودن هتل، مشکل‌چندانی برای دسترسی به اتاق ها وجود نداشت.
نکته مثبت و قابل توجه هتل ویو و منظره زیبا و پانورامای رستوران هتل بود که امکان مشاهده کامل دریا و همینطور مسجد آبی را به هنگام صرف صبحانه میداد.
همچنین کوچه روبروی هتل، میدان کومکاپی قرار داشت و مملو از رستوران های زیبا بود، که برای گردش شبانه و خوردن شام محیطی فوق العاده را ایجاد کرده است.
هتل نکته مثبت دیگری نداشت.
برخورد کارکنان بسیار معمولی بود. البته تسلط نسبی به زبان‌انگلیسی داشتند.
شیبدار بودن کوچه امکان دسترسب به نزدیکترین ایستگاه تراموا (ایستگاه بیازیت یا بایزید) را بهوسختی فراهم‌میکرد، علیرغم اینکه فاصله چندان زیاد نبود.
نظافت اتاق ها معمولی و سایز اتاق ها‌کوچک بود.
نکته دیگر اینکه صدای اذان مسجد در تمام ساعات روز قابل شنیدن بود.

نوع سفر:
تاریخ سفر: