Close
بازار ساحلی حرا
Yannar
نقدها:
گزارش
بازارچه ساحلی حرا(قشم)
توصیه شده توسط کاربر

بازارچه ساحلی حرادر کنار جنگل های حفاظت شده حرا که یکی از عجایب هفتگانه قشم است بازارچه ساحلی احداث شده و حدود ۷۰ کیلومتری شهر قشم است و در آنجا میتوانید قایق هایی کرایه کنید و از جنگل های زیبای حرا بازدید کنید و پس از برگشت از جنگل حرا میتوانید به بهترین قسمت سفرتون(خرید کردن)برسید که در این بازارچه انواع صنایع دستی مردم که اکثرا با صدف ها و مرجان هاساخته شده اند و درآمد تعداد زیادی از مردم این منطقه از طریق فروش این صدف ها است و با خرید از این بازار کمک شایانی به تشویق هنر این افراد میکنید.

نوع سفر:
تاریخ سفر: