Close
فست فود کی اف سی (دهلی)
زهرا طوسی
نقدها:
گزارش
کی اف سی
توصیه شده توسط کاربر

کی اف سی فروشگاه زنجیره ای فست فوده که ظاهرا بیشتر مرغ سوخاری داره و فکر کنم همه جا شعبه داره . ما یک بار در آگرا ساندویچ سوخاری خوردیم که مهمون تور بودیم و زیاد جالب نبود. بار دوم خودمون در امبیانس مال دهلی سفارش بسته سوخاری دادیم که طعم خیلی خوب و البته تندی داشت. فروشگاههای زنجیره ای جاهای بهتری برای خوردن غذا در خارج از کشور هستند و البته مقرون به صرفه

نوع سفر:
تاریخ سفر: