Close
رستوران سبحان
حامد
نقدها:
گزارش
رستوران سبحان زاهدان
توصیه شده توسط کاربر

رستوران سبحان زاهدان
چهار راه رسولی تقاطع خیابانهای مولوی و حسین بر و پهلوانی
این رستوران یک سالن بزرگ با میز و صندلی هایی نو و درخور شاءن یک رستوران کلاسیک تجهیز شده است برخورد پرسنل حرفه ای محترمانه و کیفیت غذا افراد سخت پسند را نیز راضی نگه می دارد. قیمت غذا نیز مناسب است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: