Close
رستوران توسپیا
مهسا سالاری
نقدها:
گزارش
رستوران پیشنهادی آژانسهای ایروان
توصیه شده توسط کاربر

ما برای نهار شنبه اینجا دعوت بودیم که باتوجه به اینکه نهار آخر هفته بود خیلی خیلی خلوت بود. رستوران نسبتا گرونه و حجم غذاهاش هم نسبتا زیاده، بیشتر غذاها به جز سوپ سرد سرو شدن که من زیاد دوست نداشتم، فضای داخلیش هم دو طبقه ی همکف و زیر زمینه و کاملا از بیرون جداست. در کل توی اون رنج قیمت مزه ی غذاها خوب بود ولی من جاهای ارزونتر رو ترجیح میدادم

نوع سفر:
تاریخ سفر: