Close
هتل گرند اوزتانیک
تینا شمس
نقدها:
گزارش
هتل گرند اوزتانیک

سلام - از آنجا که من خودم شخصا قبل از سفر این قسمت را مطالعه نموده بودم ، نظر خودم را درباره هتل برای سایرین نیز مینویسم.
تاریخ حضور من و و خانواده ام در این هتل اردیبهشت 95 بوده است. اتاقهای این هتل اندازه خوبی دارد ولی اتاقهای پشتی نمای روبه انبار یک ساختمان را دارد که جالب نیست خصوصا برای طبقات پایینتر تا ششم. رفتار کارکنان بسیار دوستانه و مودبانه ، صبحانه قابل قبول و مناسب، تمیز ولی سرویس دهی بسیار ضعیف است بطوریکه سشوار اتاق ما طی 6 روز اقامت خراب بود ولی سرویسکار پس از هر بار اعلام فقط نگاهی به آن می انداخت و می رفت. لیوانها و فنجانها نیز تا زمانیکه نمی خواستیم تعویض و تجدید نمیشدند ولی چنانچه از کارمندان خدمات درخواستی داشته باشید سریعا و مودبانه برآورده می شود.

نوع سفر:
تاریخ سفر: