خانه آل طه
Yannar
نقدها:
گزارش
خانه آل طه
توصیه شده توسط کاربر

این خانه در بلوار شهید صدوقی در شهر کوهبنان قرار دارد.این خانه دارای ورودی ۸ ضلعی فضای مشجر و چنار های چند ده ساله در حیاط مرکزی است.خانه ی آل طه از جاذبه های ارزشمند تاریخی است. این خانه تاریخی بنا بر بررسی های انجام شده توسط مورخان مربوط به دوره پهلوی میباشد و در تاریخ 12 بهمن 1381 با شماره ثبت 7278 به ثبت رسیده است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: