Close
جزیره خای نوک
ناصر Nassaj2011
نقدها:
گزارش
جزیره ای با شن های سفید
توصیه شده توسط کاربر

در مسیر تور جزیره فی فی توقفی در این جزیره زیبا داشتیم. شن های سفید این جزیره بسیار چشم نواز و جذاب بودند‌. در نوار جلویی جزیره که ساحل شنی آن بود غرفه ها و کلبه های چوبی محلی بود که غذا و میوه های محلی و استوایی عرضه میکردند‌. قسمت پشت جزیره نیز پوشیده از درختان بود. آب زلال و شفاف آن باعث دیده شدن ماهی های زیبایی آکواریومی میشد‌. صخره های کوچکی نیز در دور و اطراف جزیره بود که موقعیت مناسبی برای عکس های فوق العاده فراهم میکردند. البته در کنار یکی از این صخره ها موجود ترسناک چهارپایی را دیدیم که در عکس ها دیده میشود، پس با احتیاط به آنها نزدیک شوید.

نوع سفر:
تاریخ سفر: