Close
رستوران سانی سی فود
ناصر Nassaj2011
نقدها:
گزارش
رستورانی زیبا در جزیره مسلمان نشین پانیی
توصیه شده توسط کاربر

در تور جزیره جیمزباند برای ناهار در رستوران سلف سرویس سانی فود در جزیره معلق پانیی داشتیم. پرسنل رستوران مسلمان و محجبه بودند. تعداد غذاها محدود بود شامل برنج و مرغ کنتاکی و سوپ تام یام و ماهی. مزه غذاها چندان باب میل ایرانی ها نیست. اما ویو و منظره رستوران فوق العاده ست. و همچنین چیدمان میز و پذیرایی اولیه با آناناس بسیار زیبا و دلچسب بود.

نوع سفر:
تاریخ سفر: