Close
رستوران کوه نور
حوریا کریمی
نقدها:
گزارش
تجربه ای متفاوت
توصیه شده توسط کاربر

در سفری که به کیش داشتم چون بسیار تعریف این روستوران رو شنیده بودم برای شام به اینجا رفتیم فضای بسیار جالبی بود انگار داخل غار هستی یک غار لوکس، خوبی این رستوران این بود که فضای مثبتی داشت و اینکه بخاطر موسیقی زنده این حس بیشتر به شما داده می شد به نسبت غذا هاش قیمت گرون بود ولی کارکنان بسیار مودبی داشتن به جز غذا بقیه چیزها سلف سرویس بود به نظرم حتی کبار هم شده از این رستوران دیدن کنید

نوع سفر:
تاریخ سفر: