Close
مسجد نور عثمانیه
Mana
نقدها:
گزارش
مسجد در باران
توصیه شده توسط کاربر

مسجد نورعثمانیه با وجود این که در همسایگی بازار بزرگ است،مسجد شلوغ و پر رفت و آمدی نیست(دست کم وقت بازدید من این طور به نظر می رسید) و آن حس نزدیک به خلاء که فضای خالی و کم تزئینات داخلی مساجد استانبول تولید می کنند را اینجا بیشتر و بهتر لمس می کنید. رنگ آبی روشن فرش این مسجد در کنار سفید دیوارها هم آرامشی تولید می کند؛ به خصوص که زمان بازدید من بیرون باران می بارید و این آبی معادلی برای فضای بازِ خیس مسجد بود زیر سقف!

نوع سفر:
تاریخ سفر: