Close
هتل سنترال پالاس
یاس سفید
نقدها:
گزارش
هتلی ضعیف !!!

من 22 تیر 98 در این هتل بودم.این هتل نسبت به هتلهای چهار ستاره واقعا در حد سه ستاره است!!.هر روز آب و چای شارژ نمیشود. حتی از گذاشتن کارد و پیش دستی خودداری کرده و در صورت درخواست تا روز آخر امتناع کردند.نظافت روزانه در حد بسیار ضعیف و حتی مسواک هم نداشت .بعد از نظافت روزانه حتی لیوان را هم عوض نمیکردند و همانطور کثیف در اتاق میماند .صبحانه خیلی معمولی بود .و تنها خوبی این هتل فقط نزدیکی به میدان تکسیم بود که با این شرایط هتلهای بهتری نیز موجوده.

نوع سفر:
تاریخ سفر: