Close
رستوران دورهمی
Sharifi
نقدها:
گزارش
کافه رستوران دو رهمی

این رستوران در بازار امام زاده حسن قرار داشت که ما بعد از کلی گشت زدن داخل پا ساژ و خرید لباس که خیلی خسته و گرسنه بودیم اولین رستورانی بود که دیدیم و تصمیم گرفتیم برای شام به این رستوران بریم.که دارای دو سالن طبقه اول و دوم بود که ما در طبقه اول نشستیم در این رستوران هم فست فود و غذا می تونستیم سفارش بدیم که ما از هردو یعنی یک غذا و همبر گر با قارچ سو خاری و پیتزا سفارش دادیم به همراه ماست و دوغ محلی از آنجا که رستورانهای داخل بازار شلوغ میشه و باید برای سفارش غذا ها منتظر بمونیم بر خلاف جا های دیگه خیلی منتظر نماندیم و غذا را تو تایم خوبی برای ما آوردن کیفیت غذا خوب نبود همبر گر و پیتزا طعم خوبی نداشت اما ماست و دوغ محلی که بصورت کف بود خیلی خوشمزه بود حجم غذا به نسبت قیمت غذا خیلی کم بود . محیط رستوران تمیز بود بر خورد کار کنان خوب بود

نوع سفر:
تاریخ سفر: