Close
مک دونالد(شعبه خیابان شوتا روستاولی)
ناصر Nassaj2011
نقدها:
گزارش
مک دونالدز خیابان روستاولی

در انتهای خیابان روستاولی، کنار میدان زمل، فست فود مک دونالدز، در دوطبقه قرار دارد. فضای بیرونی این فست فود نیز نمای خوبی از خیابان روستاولی دارد. غذا در قیاس به بقیه مک‌دونالدهای دیگر که امتحان کردم دارای کیفیت پایین تری بود. اما در مجموع قیمت مناسب، کیفیت متوسطی و به لحاظ مکانی موقعیت خوب و دارای فضای پارک خودرو است. در این رستوران میتوان به جای ایستادن در صف سفارش را از طریق استندهای سفارش گیر داخل رستوران انتخاب کرد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: