Close
رستوران پاسارگاد (سر پل ذهاب)
Sweeden
نقدها:
گزارش
مکان و کیفیت غذا
توصیه شده توسط کاربر

تقریبا سعی بر آن شده که تا از دکوراسیون سنتی در فضای داخلی بهره ببرد که زیاد حس سنتی بودن را به فرد نمی دهد،نکته جالب قیمت غذاهاست که در مقایسه با مقدار و کیفیت نسبتا پایین است و محیط داخلی تروتمیز می باشد،نبود پارکینک یکی از معضلات است و اگر فضای داخلی کمی بزرگتر میبود بهتر بود

نوع سفر:
تاریخ سفر: