Close
سنجان
shahrzad
نقدها:
گزارش
شهر سنجان
(خوشحال و خیلی راضی)
توصیه شده توسط کاربر

شهر سنجان درپنج کیلومتری شهر اراک ودر کنار جاده اراک، شازند قرار دارد. قدمت این شهر به هزاران سال تخمین زده شده است. مردم شهرسنجان بزبان فارسی با لهجه خاص خودشان صحبت می‌کنند. این شهر درکنار روستاهای زیادی ازجمله ضامنجان و فیجان قرار دارد. از چندین محله تشکیل شده است. این شهر باغ های زیبای میوه وگردو است. بنابر شهر سرسبزی است انگور فراوانی دارد. بخاطر آب فراوانی که دارد درنتیجه سرسبز وهوای خوبی دارد. هنوز هم دربعضی از قسمت‌های این شهر بافت قدیمی آن رامی توان دید کوچه های باریک وخانه های قدیمی وگلی ودر کنار آنها درختان کهنسال دیده می‌شود. صنایع دستی معروف این شهر گیوه است. که در ورودی شهر می‌توان دید.

مناسب برای
  • تفریح

نوع سفر:
تاریخ سفر:
  • shahrzad

    شهر سنجان درپنج کیلومتری شهر اراک ودر کنار جاده اراک، شازند قرار دارد. قدمت این شهر به هزاران سال تخمین...

  • سیمین ابراهیمی کرمانی

    يكي از شهرهاي موردعلاقم شيراز هست دو سفري كه به شيراز داشتم هربار بيشتر از قبل عاشقش شدم. مردم شاد...