Close
کافه نهال
سامان
نقدها:
گزارش
کافه نهال
توصیه شده توسط کاربر

این کافه در شهر ساری، خیابان پانزده خرداد، دومین کوچه سمت راست( از سمت فرهنگ) قرار دارد. این کافه در طبقه همکف بوده و چند میز در فضای کوچه قرار دارد. برگرهای این مجموعه معروف است و پیشنهاد میشود. سفارش ما غول برگر و سالاد سزار سوخاری بود. برگر بسیار سنگین بود و با توجه به حجم پنیری که روی آن ریخته شده بود، می بایست حتما از دستکش برای خوردن استفاده شود.
غذاها خوشمزه بود و فضای داخلی بسیار زیبا طراحی شده بود.
#mrhunter
#مسترهانتر

نوع سفر:
تاریخ سفر: