Close
رستوران قربان (رستوران حاجی قربان)
Mome
نقدها:
گزارش
کبابی قربان از دید یک سایکل توریست
توصیه شده توسط کاربر

برخورد بسیار دلنشینی داشتن و پیشنهاد خودشون شدیدا کباب کاسه ای بود که الحق و والانصاف کیفیت بالایی داشت، چایی رایگان بعد از غذا سرو میشه و دوتا فلاسک چایی برام آوردن و خم به ابرو نیووردن، ضمن اینکه به دوچرخه و تجهیزاتتونم اشراف کامل دارید
#mrhunter

نوع سفر:
تاریخ سفر: