Close
برگر کینگ (شعبه پتروگراداسکایا)
هانا صالحی
نقدها:
گزارش
برگر کینگ

برگر کینگ ایستگاه مترو پتروگراد اسکایا فضای خیلی شلوغ و صندلی‌های چسبیده بهم و شلوغ که به سختی جای نشستن پیدا میشد و خیلی سرد بود. ما دوتا چیزبرگر و نوشابه و بال مرغ 15 تکه سفارش دادیم که برگرها خوشمزه نبودن ولی بال مرغ عالی بود و خیلی از مزه ش خوشمون اومد. قیمت بال 15 تکه 299 روبل، دو عدد سس 39 روبل و درکل فاکتور ما 709 روبل حدود 130 هزار تومان شد که در روسیه قیمتی ارزان به حساب میاید

نوع سفر:
تاریخ سفر: