Close
ونوچکا
هانا صالحی
نقدها:
گزارش
هتل ونوچکا

این هتل کوچک در نزدیک فرودگاه ونوکووا قرار دارد. ما برای استراحت قبل از پرواز این هتل را با قیمت 500 هزار تومان برای یک اتاق دوتخته رزرو کردیم. اتاق بزرگ بود و در حد قابل تحمل تمیز بود. هتل قدیمی و حالت مسافرخانه داشت دو ساختمان جدا از هم بود که در ساختمان اصلی پذیرش و یک بوفه کوچک و آشپزخانه قرار داشت. اتاقها یخچال نداشت. برای صرفا خواب جای بدی نبود چون موقعیت بسیار خوبی نزدیک فرودگاه داشت. ایستگاه اتوبوس و سوپر مارکت نزدیک هتل هست.

نوع سفر:
تاریخ سفر: