Close
روستای جیرده
منصوره اسکندری
نقدها:
گزارش
روستای جیرده

توی سفری به به گیلان داشتم برای دیدن مرداب سراوان رفتیم که متاسفانه برای عملیات عمرانی تعطیل بود و امکان بازدید نبود، نگهبان مرداب گفت که برید جیرده هم نزدیک و هم قشنگ، ما هم قبول کردیم و با استفاده از ویز به سمت جیرده رفتیم، اولا که اصلا نزدیک نبود و فکر میکنم ۴۵ دقیقه ایی رفتیم تا رسیدیم . روستا که چیز خاصی نداشت فقط یک رودخانه داشت که متاسفانه اطرافش جا برای نشستن و سایه نبود . همچنین اطراف رودخانه پر بود از زباله هایی که در طبیعت رها شده بودند و بسیار ناراحت کننده بود. یکی دو نفر هم مشغول ماهیگیری بودند، به هر حال با زحمت درختی پیدا کردیم تا زیر سایه اش استراحتی بکنیم و به راهمان ادامه بدیم،

نوع سفر:
تاریخ سفر: