Close
فست فود ویسلند
Mana
نقدها:
گزارش
یک وعده سریع

از آن دست فست فودهاست که واقعا برای زندگی پر سرعت امروز ساخته شده اند. فضای بزرگی دارد برای پذیرایی از جمعیت زیاد در ساعات معمول غذا خوردن و فاصله های میزها هم به گونه ای است که همه کس می توانند خلوت نسبی خود را داشته باشند و مثلا به ادامه کاری بپردازند که رسیدگی به آن باعث غذا خوذدن در فست فود شده! منوی گویا و درشتی هم بالای صندوق و محل سفارشات نصب شده که کار را برای مشتری به خصوص در ساعات شلوغی راحت می کند.
کیفیت غذا معمولی بود. سیب زمینی از همان سیب زمینیهای نیمه آماده بود و کاهو و پنیر توی چیز برگر هم مستقیما از سرمای یخچال به ساندیبچ منتقل شده بودند جوری که سرمای کاهو بیشتر از گرمای همبرگر احساس می شد.
در آن فضای بزرگ من بخش نزدیک به خیابان را ترجیح می دهم. به خصوص در طول روز که نور خیابان این بخش را روشنتر می کند و مثلا برای مطالعه مناسب تر است.به خاطر باز و بسته شدن در هوا هم بهتر تهویه می شود و از شلوغیهای دم صندوق و گپ و گفتهای فروشنده و مشتری هم دور است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: