Close
باغ گیاه شناسی سنگاپور
Lahiji_majid
نقدها:
گزارش
بزرگترین باغ ارکیده ی جهان
توصیه شده توسط کاربر

از باغ گیاهشناسی سنگاپور هرچه برایتان بگویم کم است.
طبیعت بینظیر و تنوع گیاهانی که در سطح این باغ وجود دارد باعث میشود دل کندن از این باغ برایتان سخت شود.
بزرگترین باغ ارکیده ی جهان( به ادعای تابلوی ورودی باغ) نیز در این قسمت قرار دارد که با پرداخت 5 دلار میتوانید وارد این باغ زیبا شود. تنوعی از ارکیده ها انتظار شما را در این باغ میکشند.

نوع سفر:
تاریخ سفر: