Close
موزه یادمان شهدای جنگ استقلال
Arezou.SB
نقدها:
گزارش
یادمان شهدای استقلال شهر قونیه
توصیه شده توسط کاربر

موزه شهدای شهر قونیه در خیابان پشتی مزار مولانا در مسیر مرکز فرهنگی مولانا ساخته شد که بنایی نوساز با مصالح سنگ و ستونها و سقف چوبی است. ابتدای مسیر قبل از ورودی راهرویی با پرچم ها تزیین شده که به گنبدی میرسد وتابلویی جهت معرفی فضا نصب شده که اینجا را یادمانی برای شهدای جنگ استقلال ترکیه نام برده.درب وردی با سر دری سنگی حجاری شده تزیین شده است. بعد از عبور ازدر وارد هشتی میشوید که با پنجره های مشبک فلزی نور میگیرد و سقف گنبدی زیبایی دارد. از دوطرف هشتی میتوانید وارد فضای حیاط شوید.حیاط تناسبات مستطیلی دارد دو رواق با ستون و سقف چوبی در دوطرف حیاط است که به نظرم زیباترین قسمت بناست. بر روی دیوارهای این رواق اسامی شهدا حک شده و در تابلوهایی اسامی نوشته شده است. تصاویری از آتاتورک و سربازان با موزاییکهای ریز به صورت تابلوروی دیوارها اجرا شده که رنگهای تندی دارد. در انتهای حیاط دری دیگر به فضایی محصور باز میشود که حیاط موزه است. سالن موزه طراحی ساده دارد و دورتادور ماکتهایی از خانه ها و جهبه های جنگ که با عروسکهایی ازشخصیت های حاضر در جنگ مثل مردم عادی و سربازان داستانهایی از نبرد استقلالشان را روایت میکند. این قسمت از موزه مورد علاقه من نبود ولی خوش ساخت بود. برای من بازدید از جزییا ت طراحی بنا جذابتر بود وبه نظرم ارزش دیدن دارد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: