Close
مسجد شرف الدین
Arezou.SB
نقدها:
گزارش
مسجد شرف الدین قونیه
توصیه شده توسط کاربر

در میانه راه میدان مولانا به تپه علاالدین شهر قونیه، یکی از مسجدهای تاریخی شهر به نام شرف الدین(şerafettin camii) قرار گرفته است. سبک معماری مسجد بسیار شبیه به مسجد سلیمیه و دوران عثمانی است. گنبدی در وسط و هفت گنبد کوچک روی ایوان ورودی قرار گرفته و مسجد تک منار است.در زمان حضورم در قونیه این مسجد در حال مرمت بود و ورودی سمت خیابان دیوارکشی شده و مناره با داربست محفوظ بود. ورودی شمالی از ایوانی با سقف منقش و سردری سنگی بود که انتظار فضایی چشمگیر از داخل داشتم ولی بعد ورود متوجه شدم به دلیل مرمت سقف با الوارها و ستونهای موقت چوبی جهت حفاظت پوشانده شده و فقط قابل استفاده نمازگزاران است. پله ای در گوشه مسجد به سمت قسمت نیم طبقه بانوان میرفت که در حال حاضر قابل استفاده نبود.نمای بیرونی مسجد خبر از فضای داخلی با عظمت و زیبا میداد که متاسفانه درحال حاضر در دست تعمیر بود.در محوطه مسجد بنایی چندضلعی شبیه آرامگاه قرار داشت که بعد از رود متوجه شدم محل آموزش قرآن است. روبروی مسجد محل وضو بود و اطرافش بازاری کوچک برای خرید سوغات قونیه موجود بود.

نوع سفر:
تاریخ سفر: