Close
مسجد علاءالدین
Arezou.SB
نقدها:
گزارش
مسجد علاالدین قونیه
توصیه شده توسط کاربر

مسجد علاالدین در بالای تپه ای به همین نام در شهر قونیه واقع شده و قدیمی ترین مسجد شهر با قدمت هشتصد ساله شناخته میشود. سبک معماری مسجد به دوران حکومت سلجوقی برمیگردد.بنای مسجد با مصالح آجر، سنگ و چوب ساخته شده ونمایی بسیار ساده دارد.درب ورودی فضای عبادت مسجد از سمت شرق تپه علاالدین است.برای حفاظت درب ورود ایوانی چوبی جلوی در اضافه شده و نمای بنا ترکیبی از سنگ و آجر است. مسجد تک مناره و حجمی مکعبی دارد. گنبدی بر روی آن نیست و سقف مسطح دارد.وقتی وارد می شوید تعداد زیادی ستون سنگی میبینید که با تیرهای چوبی به هم متصل شده اند و طاقهایی آجری بین ستونها اجرا شده، سقف مسطح و با تیرها و الوار چوب تیره رنگ پوشیده شده است.لوسترهایی فلزب به رنگ مشکی از میان هر قسمت آویزان و روشن است. به هر سمت نگاه کنید قرینگی را خواهید دید. محراب مسجد تزیینی ساده دارد و دیوارها جزییات خاصی ندارند.منبری چوبی هم در کناره ای گذاشته شده، قسمت بانوان با دیواره ای چوبی مشبک از قسمتهای دیگر جدا شده. سرویسهای بهداشتی در کنار مسجد و زیرزمین ساخته شده اند. و اما این مسجد ورودی دیگری از سمت شمال دارد که وارد حیاط و آرامگاهها میشود که در زمان حضور ما در باز نبود و چیزی روی در ننوشته بود.

نوع سفر:
تاریخ سفر: