Close
دهلی دربار
زهره دشتی
نقدها:
گزارش
رستورانی با متفاوت ترین غذاها
توصیه شده توسط کاربر

در سفری که فروردین ماه به چابهار داشتیم، میزبان بلوچ ما رستوران دهلی دربار را برای خوردن غذای اصیل بلوچی، کرایی، معرفی کرد.
برای صرف ناهار به دهلی دربار رفتیم و انتخاب ما کرایی مرغ و تیکه کرایی بود با دوغ مخصوص.
غذاها هردو شبیه به خورش مرغ با سسی بسیار غلیط بود که بوی خاصی داشت و البته طعم بسیار خاص تر. تند و با ترکیب هزاران ادویه جور واجور.
از همه این ها عجیب تر دوغ شیرینی بود که در کنار غذا سرو میشد.
فضای رستوران بسیار ساده و البته پر مشتری بود و سرویس دهی خیلی خوبی داشتند.
قیمت غذا در این رستوران مناسب بود و هر پرس غذا 15 هزار تومان بود.
به طور کلی غذایی نبود که از خوردنش لذت برده باشم ولی برای کسب تجربه جدید جای جالبی بود.

نوع سفر:
تاریخ سفر: