Close
رستوران سنتی مکث
زهره دشتی
نقدها:
گزارش
رستورانی برای تجربه غذاهای اصیل کرمانی
توصیه شده توسط کاربر

در سفری که فروردین ماه 98 به کرمان داشتیم برای تست غذای اصیل کرمانی، بزقورمه به رستوران مکث رفتیم.
فضای رستوران بزرگ بود و پر از مشتری که اکثر مشریان از مردم خود شهر بودند و این برای من نشانه خوبی از کیفیت خوب غذا بود. سرویس دهی خیلی خوب و سریع انجام شد. و انتخاب ما دیزی و بزقورمه بود.
بزقرمه، در مدل سنتی و اصلی آن تکه‌های گوشت بز پخته شده است که به همراه کشک و نعناع داغ سرو می شود اما در رستوران‌ها چیزی شبیه به گوشت کوبیده با کشک و نعناع داغ. از نظر طعم خوشمزه بود اما چیز متفاوتی نبود و همان گوشت کوبیده دیزی را اگر کشک و نعناع داغ میزیدم به بزقورمه تبدیل میشد.
هزینه‌ سفارشات ما به همراه مخلفات 64 هزار تومان بود که در برابر حجم غذا و کیفیتش قابل قبول بود.

نوع سفر:
تاریخ سفر: