Close
رستوران همیشه بهار
زهره دشتی
نقدها:
گزارش
رستورانی خسته

در سفر نوروزی مان به کرمان دنبال رستوران برای ناهار بودیم. با جستجو در اینترنت به اسم همیشه بهار رسیدیم که کلی طرفدار داشت. با کمک ویز رستوران را پیدا کردیم و اول از ظاهر آن تعجب کردیم. رستورانی قدیمی با نرده های آبی که از در و دیوار آن فرش آویزان کرده بودند. کمی شک کردیم ولی با صفی که جلوی رستوران تشکیل شده بود وارد شدیم. رستوران در دو طبقه با میز و صندلی های فلزی قدیمی کاملا مثل جلوکبابی های دهه 40 . 50
چلوکباب مخصوص و خورش فسنجان سفارش دادیم که زود حاضر شد و در ظرف های ملامینی سرو شد.
کیفیت و طعم غذا کاملا معمولی بود و واقعا نفهمیدم که آن همه تعریف و صف شلوغ برای چه بود.
قیمت دو پرس غذا با مخلفات 50 و خورده ای هزار تومان شد که به نظر من اصلا ارزش نداشت.

نوع سفر:
تاریخ سفر: