Close
موزه سیله
Arezou.SB
نقدها:
گزارش
موزه سیله در روستای تاریخی سیله
توصیه شده توسط کاربر

موزه سیله در روستای تاریخی سیله قرار گرفته که در حومه شهر قونیه است. این روستا در مسیرجاده ابریشم بوده و مردم با ادیان مختلف در صلح کنار هم زندگی میکردن که این مکان را خاص کرده است.موزه سیله به تازگی افتتاح شده و در بنایی دو طبقه که از سنگ ساخته شده شکل گرفته است. بازدید از این موزه رایگان است.پرسنل موزه نهایت تلاش بری ارتباط گرفتن و راهنمایی را دارند. علاوه بر راهنمای موزه، نقشه گردشگری روستا را هم در اختیارتان میگذارند.اشیاء موزه شامل انواع موضوعات تاریخی،فرهنگی،باستانشناسی است. ویترینهایی که لباسهای سنتی منطقه را به نمایش گذاشته تا ویترینهایی که وسایل رایج زندگی، ابزار صنعتی و نسخ خطی با ارزش را به نمایش گذاشته، دکور داخلی موزه، سقف، پلکان از چوب هستند و ویترینهای موزه مدرن و نو هستند. در مجموع دیدار از این موزه برای آشنایی با فرهنگ منطقه گزینه مناسبی است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: