Close
موزه اینوسنس
Kia
نقدها:
گزارش
موزه‌ی آقای نویسنده
توصیه شده توسط کاربر

موزه معصومیت در شهر استانبول اوسط نویسنده نامدار ترک آقای اورهان پاموک که برنده نوبل ادبیات هم شده است طراحی شده. آقای پاموک رمانی هم به همین نام دارد که به زبان‌های دنیا ترجمه شده و شهرت جهانی دارد. قهرمان این داستان پیری به نام کمال است که یادگارهای رابطه عاشقانه‌اش با دختری را نگه می‌دارد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: