Close
رستوران هیلیز بار اند تراس
شین.شین
نقدها:
گزارش
فیش اند چیپس

رستوران فیش اند چیپس یک رستوران زنجیره‌ایی است که تقریبا در همه جا شعبه دارد. ما در فود کورت سیتی سنتر دبی از این رستوران غذا سفارش دادیدم. باید بگم که از نظر من فقط میگوش خوشمزه بود و سرویس دهی معمولی داشتند. قیمت تقریبا مناسبی داشت و جایی که ارزش امتحان کردن برای یک بار را داشت. #نقدرستوران #دبی #فیش اند چیپس

نوع سفر:
تاریخ سفر: