Close
روستای باغو
Nastaran R
نقدها:
گزارش
روستای قدیمی باغو
توصیه شده توسط کاربر

این روستا که بسیار کوچک و با جمعیت خیلی خیلی کم است در جنوب غربی جزیره و در نزدیکی کشتی یونانی قرار دارد.نام روستا برگرفته شده از یکی از زنان قدیمی روستا.در این روستا مردم علاوه بر کار صیادی دام هم دارند.در روستا یه کافه کوچک عربی هم هست برای پذیرایی از گردشگران همراه با نوشیدنی های عربی مثل قهوه عربی.در این روستا یه مسجد خیلی کوچک و خیلی قدیمی قرار دارد.در کنار این مسجد هم یه ماه قرار دارد که آب این چاه شیرین است.

نوع سفر:
تاریخ سفر: