Close
خانقین
شکوفه.
نقدها:
گزارش
خانقین
(راضی)

شهر مرزی و تاریخی خانقین یکی از شهرهای کشور عراق است.این شهر، شهری نفت خیز است که در مرز ایران و عراق واقع شده و در نزدیکی مرز خسروی قرار گرفته است. رودخانه الوند از میان این شهر میگذرد.به علت نزدیکی این شهر به شهرهای مرزی ایران از جمله قصرشیرین، فرهنگ و آداب و رسومشان خیلی شبیه هموطنان قصرشیرینی مان است و حتی اکثرا به زبان کردی صحبت می کردند و تابلوهایشان هم بیشتر به زبان کردی نوشته شده بود.همچون مردم اینسوی مرز که در فاصله نزدیکی با آنها هستند در خانقین هم بیشترشان اهل تسنن بودند. این شهر بسیار تاریخی و قدیمی است.فاصله خانقین تا مرز خسروی ۱۰ دقیقه است.#گلفام_سفر.

مناسب برای
  • فرهنگی و تاریخی

نوع سفر:
تاریخ سفر:
  • شکوفه.

    شهر مرزی و تاریخی خانقین یکی از شهرهای کشور عراق است.این شهر، شهری نفت خیز است که در مرز ایران...