Close
باغ گیاه شناسی سنگاپور
زهره دشتی
نقدها:
گزارش
باغ گیاهشناسی سنگاپور
توصیه شده توسط کاربر

برای دیدن این باغ هرچقدرزمان بگذارید باز هم کم است. باغی بسیار بزرگ با گونه های متنوعی از گیاهان. هر بخش از باغ به یک گونه اختصاص داده شده. مثلا بخش انواع بامبو که شامل چندین نژاد مختلف این گیاه بود.
همچنین باغ ارکیده های سنگاپور نیز در دل این باغ قرار دارد که با پرداخت ورودی جداگانه 5 دلاری می توان از آن بازدید کرد.
دسترسی به باغ گیاهشناسی از طریق مترو بسیار راحت بود و این باغ به صورت رایگان قابل بازدید بود.

نوع سفر:
تاریخ سفر: