Close
رستوران نیلان
هانا صالحی
نقدها:
گزارش
رستوران نیلان
توصیه شده توسط کاربر

رستوران نیلان مهاباد در موقعیت بسیار مناسبی قرار دارد. روبروی هتل تارا و چند قدمی بازار تاناکورا و فروشگاه های لباس استوک و بازار مرزی! یک رستوران خیلی معمولی با کیفیت غذای قابل قبول و اکثرا خلوت. سفارش ما جوجه کباب مخصوص بود که از نظر مزه خیلی معمولی بود و ترکیبی از سینه و ران مرغ بود ولی حجم غذا خیلی زیاد بود. به عنوان سرویس خیار ماست، سوپ، نوشابه آوردن که در صورت عدم استفاده از فاکتور حذف میشه. قیمت هر پرس جوجه مخصوص :30هزار تومان
آدرس:روبروی هتل تارا

نوع سفر:
تاریخ سفر: