Close
رودخانه ولتاوا
سعید عسکریان
نقدها:
گزارش
شاهرگ پراگ
توصیه شده توسط کاربر

بدون شک وجود رودخانه در شهر نقش حیاتی در شکل گیری آن دارد ولتاوا در پراگ از این نکته مستثنی نیست و بعنوان شاهرگی در قلب پراگ بوده که اولدتاون و دیدنی های پراگ در حاشیه و کرانه آن متمرکز می باشند.
ولتاوا از میانه اولدتاون پراگ گذشته و شهر قدیمی و مالااسترانا در دوطرف آن قرار دارند.
پل های زیاد و معروفی بر روی رودخانه ولتاوا بنا شده اند معروفترین آنها پل چارلز، پل Legions Bridge، پل Cech’s Bridge و پل Manes Bridge می باشد.
در جاهایی از رودخانه جزیره ها و خشکی های کوچکی نیز در داخل آن وجود دارد یکی از معروفترین آنها Strelecky Island است.
کشتی ها و کروزهای متعددی از ولتاوا عبور می کنند، کانترهای زیادی در نقاط توریستی شهر وجود دارد که تورهای مختلف با کشتی را ارائه می کنند.
از Kampa Park در حاشیه رودخانه ولتاوا، دیدن دورنمای پل چارلز و طاق های سنگی و دروازه قدیمی، در حالیکه پس زمینه رودخانه ولتاوا، کشتی ها و قایق های کوچک و بزرگ روی آن هستند، دلچسب و زیبا است.
در نمای دیگر و دقیقاً در جهت مخالف پل چارلز، چشم انداز ساختمان زیبای تئاتر ملی پراگ و پل Legions Bridge و جزیره و پارک زیر آن، گوی سبقت از رقیب می رباید.
دقیقاً در زیر پل Legions Bridge ، یک خشکی یا به نوعی جزیره کوچک، به نام Strelecky Island وجود دارد که پارک، زمین بازی ، باشگاه ورزشی تنیس و کافه رستوران را دربر می گیرد. در پیرامون جزیره نیز کشتی هایی لنگر انداخته و با کاربری رستوران به مشتریان خدمات می دهند.
چشم انداز پراگ، از روی پل Legions بسیار زیبا و دیدنی است. تصویر کامل پل چارلز، دورنمایی از قلعه پراگ و کلیسای سنت ویتوس، پارک و جزیره Strelecky ، رودخانه آرام ولتاوا و قایق های تفریحی پدالی شناور روی آن و شیروانی های قرمز، شاخصه خاص اروپا و پراگ، گنجایش حضور در یک قاب را دارند. به نوعی یکی از زیباترین قاب های پراگ را در این مکان مشاهده کردیم.
پل Manes در شمال پل چارلز، قرار دارد و نمای پل چارلز و قلعه پراگ از روی این پل هم، زیبا است. رستوران هایی هم در کرانه رودخانه ولتاوا، در کنار این پل قرار دارد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: