Close
رستوران قربان (رستوران حاجی قربان)
امیربهادر
نقدها:
گزارش
رستوران قربان
توصیه شده توسط کاربر

رستورانی با غذاهای اصیل و طعمی بینظیر در خیابان سعدی اردبیل.
کیفیت مواد و پخت غذا رو میتوان حس کرد با طمعی به یاد موندنی کباب.
من پرس میکس که شامل جوجه و چنجه و برگ میشه رو تست کردم.
ماست موسیر در ظرف سفالی سنتی و نانی که در همانجا تازه پخت می شود ،از ویژگی این رستوران می باشد.

نوع سفر:
تاریخ سفر: