Close
رستوران جهان نما
ساره سلطانپور
نقدها:
گزارش
رستوران جهان نما
توصیه شده توسط کاربر

رستوران جهان نما در میدان انقلاب ابتدای خیابان طالقانی سنندج قرار دارد. وقتی از پله ها پایین رفتیم با فضایی شبیه موزه مواجه شدیم. دیوار ها و سقف پر است از وسایلی مانند مجسمه،در،ظروف و سازهای قدیمی. فضای رستوران شامل چند قسمت است و قسمتی حالت سفره خانه دارد. پرسنل مودب و خوش برخورد هستند و در همان ابتدای ورود برای گرفتن سفارش آمدند‌.غذاها هم خیلی زود آماده شد.البته من چندین بار به این رستوران رفته ام و غذاهای مختلف را امتحان کرده ام. اکثر غذاها کیفیت بسیار خوبی دارند و قیمت ها هم منطقی است. اگر به این رستوران رفتید حتما دلمه ی مخصوص سنندج را در اینجا امتحان کنید.

نوع سفر:
تاریخ سفر: