Close
مسجد کوناک
فائزه
نقدها:
گزارش
مسجد کوناک
توصیه شده توسط کاربر

مسجد کوناک در میدان ساعت واقع شده و در قرن هجدهم میلادی توسط عایشه خانم، دختر محمت پاشا فرماندار وقت ازمیر ساخته شد. این مسجد کوچک دارای یک گنبد و یک مناره بوده. مسجد کوناک بسیار کوچیکه و حداکثر 10 نمازگزار رو شاید در خودش جاکنه.

نوع سفر:
تاریخ سفر: