Close
تایتانیک سیتی تکسیم
Laleh Aflatoonian
نقدها:
گزارش
تایتانیک سیتی هتلی متوسط
توصیه شده توسط کاربر

هتل بسیار خوب و تمیزی فقط در ابتدای که رسیدیم اتاق های تاریک و بدی رو نشونمون دادن وقتی با مخالفت ما رو برو شدن اتاق خوبی رو نشونمون دادن کارکنان هتل انعام زیاد میگیرن و اب معدنی و چای هم یکبار بیشتر شارژ نمیشه ولی از نظر تمیزی هتل بسیار تمیز بود اب استخرم خیلی سرد بود رفتار کارکنان خیلی محبت امیز نبود بجز خانمی که برای نظافت اتاق میومد ولی محیط ارامی داره و صبحانه رو هم باید زود بری تا ساعت نه بیشتر شارژ نمیشه

نوع سفر:
تاریخ سفر: