بستون پاتایا
بستون پاتایا
کاربر لست سکند
پیمان مویدی
نقدها:
گزارش
بستون پاتایا هتلی ساده اما خوب
این هتل را به شما پیشنهاد می کنم

در مقایسه با هتل و محل های دیگر میتوان گفت شیکتر و تمیزتر بود . متاسفانه سطح شهر و هتلهای پاتایا کمی پایین است .

مسافران این هتل بیشتر به ترتیب چینی روس و ایرانی بودند و این خوب بود . درمورد اتاقها اگر همزیستی با مورچه ها را جدی نگیرید تمیز بود . بهترین آیتم هتل استخرش بود که با وجود کوچکی باحال بود و با صفا .

کارکنانش به انگلیسی مسلط نبودند و این مشکل بود . هتل از نظر زیبایی ساده بود . تقریبا با 10 دقیقه پیاده میشد به تفریحگاه و مرکز گشت و غذا رفت .

تنوع غذاش نسبتا خوب بود اما با زائقه ما کم سازگار . در نهایت با ارفاق راضی بودم .

نوع سفر:
تاریخ سفر: