Close
هتل تایتانیک بیزینس بایرامپاشا
مجید کرمزاده
نقدها:
گزارش
هتل تایتانیک بیزینس بایرام پاشا یک هتل بسیار معمولی در حد 4یا 3 ستاره
توصیه شده توسط کاربر

دوستان اتاقهای این هتل 5 ستاره 2 نوع است مانند فیلم کشتی تایتانیک یکی با قیمت پائین به اصطلاح اکونومی که اتاقهای آن 12 متر یا کمتر از آن است در طبقات پائین محروم از کلیه امکانات هتل از جمله استخر که برای استفاده از آنها باید بصورت اکسترا پول پرداخت کنید .

و دیگری اتاق های استاندارد و بزرگ که در حد یک هتل 5 سناره است .با اختلاف قیمت 25 یورو برای هرشب .که راه را برای سؤاستفاده آژانسهای سؤاستفاده گر باز گذاشته که آنها پول یک هتل 5 ستاره را بگیرند و برای شما از دسته اتاق های اول با حدودا نصف قیمت رزرو کنند.

ما که راضی نبودیم و توصیه میکنم شما هم این هتل را انتخاب نکنید.

نوع سفر:
تاریخ سفر: