Close
برج مایدن
Dm_mahsa
نقدها:
گزارش
قلعه دختر
توصیه شده توسط کاربر

شاید اگر امپراطور بیزانس از آنچه که فالگیرها در مورد سرانجامِ دخترش برای او بازگو کردند بی خبر میماند,نه قلعه دختری وجود داشت و نه هیچ افسانه ای دیگر...پرنسس بینوا...بی خبر از هر چیزی تنها به خاطر پیشگوییِ چند فالگیر که میگفتند این دختر عاقبت به نیشِ یک مار خواهد مرد,راهیِ قلعه ی ساخته ی پدرش شد تا در آرامش به زندگی ادامه دهد.اما سربازِ جوان که شیفته و شیدای شاهزاده شده بود مخفیانه به دیدار او رفت و برایش زیباترین گلهای قسطنطنیه را به ارمغان برد.و کسی چه میدانست آن مارِ زهرآگین درون آن گل ها چنبر زده است و ....
قلعه دختر, نگینِ اسکودار, عشق زیبارو و دست نیافتنیِ قلعه ی گالاتا...
شاهدِ دیرینِ پرواز هزارفن چلبی از برج گالاتا تا اسکودار...
بعد از یک قدم زنیِ دو نفره در ساحلِ اسکودار حتما از قلعه دختر دیدن کنید.
#تایسیز

نوع سفر:
تاریخ سفر: