Close
اقامتگاه سنتی کریاس اصفهان
شمسی فاطمی
نقدها:
گزارش
اقامتگاه سنتی و کافه کریاس
توصیه شده توسط کاربر

اقامتگاه و کافه‌سنتی کریاس در خیابان استانداری،کوچه پشت مطبخ در محوطه‌ی گسترده و بازی قرار گرفته و نمای پشت مسجد جامع عباسی را باز می‌نمایاند. برای رسیدن به حیاط از میان اتاق‌ها و حیاط‌خلوت و حوض و چیدمان سنتی عبور کرده و به حیاط دلنشین‌اش می‌رسیم.
این مکان هنوز آن‌چنان پررفت و آمد نیست و بی‌روحی ناشی از سال‌ها متروکه‌بودن را می‌توان در آن حس کرد. گاه نیز آدمی احساس می‌کند اتاق‌هایش آن‌چنان که باید، محصور نیستند. با این حال منظره‌‌ی کاهگل و آب و ارتفاع، شکوهی بسیار بدان بخشیده.
#تایسیز

نوع سفر:
تاریخ سفر: